Zorg

 • Fase 1 Woning

  Deze woonvorm is gericht op het samenleven met anderen: rekening houden met elkaar en samen de dagelijkse gang van zaken organiseren volgens de huisregels. Er wonen meerdere zorgvragers samen in één woning.

 • Fase 2 Woning

  In een kleinschalige woonvorm met maximaal drie andere zorgvragers. Waarbij meer zelfredzaamheid van de zorgvragers wordt verwacht.

 • Fase 3 Woning

  De zorgvrager woont zelfstandig. De begeleiding richt zich op de aspecten van zelfredzaamheid die de zorgvrager nog onvoldoende bezit.

 • Fase 4 Ambulante Zorg

  Zelfstandig wonen in een eigen woning met eventueel ambulante ondersteuning.

Voor wie?

Bea Zorg richt zich op mensen met een verstandelijke (en/of psychische) kwetsbaarheid van 18 jaar en ouder. Bea Zorg levert ondersteuning en begeleiding op maat aan zorgvragers op basis van een PGB via de Wlz en Wmo. Zorgvragers met extreme agressie problemen en/of verslavingsproblematiek vallen buiten de doelgroep van Bea Zorg.

Bekijk hier onze volledige in- en uitstluitingsvoorwaarden

Onze werkwijze

Onze ondersteuning is gericht op alle leefgebieden. Hierbij valt te denken aan onder andere wonen, werken, studeren, relaties met familie en vrienden. Wij willen graag dat je met onze persoonlijke en professionele manier van ondersteuning zo zelfstandig mogelijk deel kunt nemen aan de samenleving. 

Wij werken mensgericht en niet probleemgericht. Dit betekent dat we kijken naar jouw mogelijkheden en welke ondersteuning hierbij past. Je krijgt een vaste persoonlijke begeleider, zodat er structuur en vastigheid geboden kan worden.

Uitgangspunten begeleid en beschermd wonen

 • Je woont in je eigen woning of in een door Bea Zorg aangeboden woning.
 • Het doel is dat je met onze persoonlijke en professionele manier van werken zo zelfstandig mogelijk deel kan nemen aan de samenleving. 
 • Het zorgteam bezoekt je volgens het persoonlijke weekrooster en jullie hebben gezamenlijk een begeleidingsgesprek.
 • In de periodieke bewoners overleggen wordt er gesproken over de gemeenschappelijke belangen, informatie over ontwikkelingen binnen Bea Zorg, de tevredenheid over de dienstverlening en eventuele klachten. 

Zorgplan

Voordat wij onze zorgverlening starten vragen wij je een persoonlijk plan te maken waarin je aangeeft hoe en wanneer je zorg wilt krijgen. Je wensen en zorgbehoeften in het persoonlijk plan worden zoveel mogelijk meegenomen in het zorgplan. Samen stellen we haalbare doelen vast die je samen met Bea Zorg wil gaan realiseren. Het zorgplan wordt twee keer per jaar geëvalueerd zodat je doelen altijd actueel zijn.

Begeleiding

Bea Zorg heeft een eigen begeleidingsmethode ontwikkeld, zodat je binnen je eigen mogelijkheden stapsgewijs kan doorgroeien naar steeds meer zelfstandigheid. Deze vorm van ondersteuning omvat onder andere: 

 • Duidelijke structuur
 • Veel individuele aandacht 
 • Een vaste persoonlijke woonbegeleider
 • 24/7 bereikbaarheid 

In het ondersteuningsproces betrekt het begeleidingsteam ook je familie, naasten en/of de bewindvoerder erbij. 

Kosten

Wij werken met allerlei verschillende zorgsoorten met bijbehorende financiering. Zo wordt zorg die onder de de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) valt vergoed door de gemeente. Als je indicatie voor Langdurige zorg (Wlz) hebt dan kan je op particuliere basis of met een PGB terecht. 

Bea Zorg vraagt geen eigen bijdrage voor zorg die vergoed wordt (door bijvoorbeeld gemeente of zorgkantoor). Het kan wél zijn dat jouw gemeente, zorgverzekering of zorgkantoor een eigen bijdrage aan je vraagt. Of dit zo is en hoeveel dit is kun je het beste direct bij hen informeren.

Dagbesteding & activiteiten

Het doel van dagbesteding is om een dagstructuur aan te brengen en bezig te zijn met activiteiten die niet alleen gezellig, maar ook zinvol zijn. Bea Zorg ondersteunt je in het vinden van een dagbesteding die bij jou past. Samen met je persoonlijk woonbegeleider kun je ook naar andere dagactiviteiten in de buurt.

Gerelateerde documenten

Overzicht van alle documenten