Kwaliteit

HKZ: Basis voor beter

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar.

Voor Bea Zorg is het HKZ-schema gehandicapte zorg 2015, conform ISO-normen, van toepassing. In het kader van HKZ-certificering beschikken we over een uitgebreid kwaliteits-managementsysteem (KMS) waarin ons kwaliteitsbeleid, processen, protocollen en werkprocedures zijn opgenomen. 

Kwaliteitskader gehandicaptenzorg

Onze ambitie is de beste zorg te leveren. Om duidelijkheid te geven aan zorgvragers en medewerkers ondersteunen wij de visie uit het kwaliteitskader wat goede zorg is voor mensen met een langdurige beperking:

  • Dat de geboden zorg ondersteunend is aan de kwaliteit van bestaan van de zorgvrager. 
  • Dat de zorgvrager een persoonlijk arrangement krijgt dat is afgestemd op eigen behoeften. 
  • Dat de zorgaanbieder verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning. 
  • Dat betrokken en vakbekwame zorgverleners een belangrijke basis zijn van kwaliteit. 
  • Dat blijvende betrokkenheid van verwanten onmisbaar is bij alle ondersteuning. 

Veiligheid

Bij veiligheid en wonen is onze dienstverlening in het bijzonder gericht op problemen signaleren, terugval voorkomen en persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid stimuleren. Daarbij hoort voortdurende aandacht voor welbevinden in lichamelijk en sociaal opzicht in de eigen leefomgeving. Het bieden van veilige zorg vraagt een veilige woonomgeving, betrokken en bekwame medewerkers en het werken volgens vastgestelde procedures en richtlijnen. 

Klanttevredenheid 

Wij meten tweejaarlijks de klanttevredenheid van onze zorg. De ervaringen worden vastgelegd in de CQ index. Dit onderzoek is geheel anoniem en geeft een globaal beeld over hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Ideeën, klachten en complimenten worden vastgelegd in een online registratiesysteem. Hierdoor zijn wij instaat om snel en doelbewust acties en wijzigingen aan te brengen in ons beleid.  

Medezeggenschap

Bea Zorg kent verschillende vormen van medezeggenschap. De belangrijkste vorm van inspraak is medezeggenschap op locatie. Dicht bij de leefwereld van de zorgvrager. In het bewonersoverleg worden periodiek onderwerpen zoals veiligheid, hygiëne, onderling contact en persoonlijke wensen voor de woning besproken.

Privacy

Zorgorganisaties werken met vertrouwelijke informatie, we zorgen ervoor dat de informatie van zorgvragers en medewerkers alleen toegankelijk zijn voor de medewerkers die dit nodig hebben om zorg te kunnen leveren. We hebben vastgelegd welke persoonsgegevens we verwerken, voor welke doelen, hoe lang we deze bewaren, hoe dit beveiligd is en onder welke voorwaarden we persoonsgegevens uitwisselen met andere organisaties. Daarnaast zorgen we ervoor dat zorgvragers en medewerkers op de hoogte zijn van hun rechten met betrekking tot inzage, wijziging en het verwijderen van hun persoonsgegevens.

Voor meer informatie bekijk ons privacyregelement.

Branchevereniging kleinschalige zorg

Bea Zorg is actief lid van de branchevereniging kleinschalige zorg (BVKZ). Zo blijven we op de hoogte van trends en ontwikkelingen en worden de belangen van onze zorgvragers behartigd bij beleidsmakers.

Gerelateerde documenten

Overzicht van alle documenten