• Wonen bij Bea Zorg

  Soms loop je vast in je leven. Als gevolg van je (psychische) problemen stapelen allerlei andere problemen zich op. Je wilt ze graag oplossen, maar je weet niet hoe. Bij Bea Zorg begeleiden we je in het vinden van oplossingen, in het ontdekken van je krachten en je talenten.

  Lees meer over wonen bij Bea Zorg
 • Doorverwijzingen

  Bea Zorg biedt verschillende vormen van begeleiding voor mensen met een zorgvraag vanaf 18 jaar. Beschermd Wonen is mogelijk met een WMO indicatie voor beschermd wonen of met een WLZ indicatie (3VG, 4VG of 6VG).

  Ik wil iemand doorverwijzen
 • Werken, leren en genieten

  Bea Zorg is een kleinschalige, kleurrijke en inclusieve organisatie voor en door mensen van diverse achtergronden. Samen werken we aan je persoonlijke groei en ontwikkeling.

  Ik wil bij Bea Zorg werken

Wat voor zorg?

Onze ondersteuning is gericht op alle leefgebieden. Hierbij valt te denken aan onder andere wonen, werken, studeren, relaties met familie en vrienden. Wij willen graag dat je met onze persoonlijke en professionele manier van ondersteuning zo zelfstandig mogelijk deel kunt nemen aan de samenleving. Bea Zorg werkt mensgericht en niet probleemgericht. Dit betekent dat we kijken naar jouw mogelijkheden en welke ondersteuning hierbij past. Je krijgt een vaste persoonlijke begeleider, zodat er structuur en vastigheid geboden kan worden.

Voor wie?

Wij bieden ondersteuning aan mensen van 18 jaar en ouder. Mensen in een kwetsbare situatie, bijvoorbeeld door psychische problemen of een (licht) verstandelijke beperking. Mensen die professionele ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Bea Zorg zet zich in voor mensen in een kwetsbare situatie zodat ze volwaardig en zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

Waar leveren wij zorg?

Bea Zorg heeft een geheel eigen begeleidingsmethode ontwikkeld, zodat je binnen je eigen mogelijkheden stapsgewijs kunt doorgroeien naar steeds meer zelfstandigheid. We onderscheiden vier verschillende fasen waarin onze zorgvragers zich kunnen bevinden.

Wonen
 • Fase 1

  Deze woonvorm is gericht op het samenleven met anderen: rekening houden met elkaar en samen de dagelijkse gang van zaken organiseren volgens de huisregels. Je woont met meerdere zorgvragers samen in één woning.

 • Fase 2

  In een kleinschalige woonvorm met maximaal drie andere zorgvragers. Waarbij meer zelfredzaamheid van de zorgvragers wordt verwacht.

 • Fase 3

  Je woont zelfstandig. De begeleiding richt zich op de aspecten van zelfredzaamheid die de zorgvrager nog onvoldoende bezit.

 • Fase 4

  In deze fase woon je zelfstandig bij een woningcorporatie met ambulante ondersteuning.